Poradna - pracovní právo

Vítejte v naší pracovně právní poradně

Pro velký úspěch naší pracovně právní poradny jsem se dohodli na spolupráci s personálním serverem Hledám Práci.cz a naši poradnu publikujeme i na www.hledampraci.cz/pracovni-pravo/.

V případě, že chcete zaslat dotaz v oblasti pracovní právo a pracovně právní vztahy, klikněte na adresu Pracovní právo poradna dotaz a podrobně specifikujte svůj právní problém v oblasti pracovního práva a zaměstnaneckých vztahů.

Populární je také náš Slovníček zákoníku práce.Seznam dotazů

Naše právní poradna je rozdělena do tématických skupin pracovně-právní legislativy. Po kliknutí na téma pracovně právní problematiky se Vám zobrazí jednotlivé zodpovězené dotazy.

Pracovní právo kategorie dotazů

 1. Pracovní poměr - vznik, skončení a změna pracovního poměru
 2. Pracovní doba, přestávky v práci a doba odpočinku
 3. Mzda, plat, důchody
 4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, pracovní neschopnost, BZOP
 5. Mateřská dovolená a odchod na MD, návrat z rodičovské dovolené(mateřské dovolené)
 6. Hmotná odpovědnost a náhrada škody
 7. Dohoda o provedení práce ((DPP), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (VPP, DPČ)
 8. Služební cesty, cestovní náhrady
 9. Jiné dotazy z oblasti pracově-právní legislativy

 

1. Pracovní poměr - vznik, skončení a změna pracovního poměru


Místo výkonu práce
Výpověď písemná forma
Vedlejší pracovní poměr pro jiného zaměstnavatele
Absolvent a pracovní poměr na dobu určitou
Absolvent a doba určitá
Nesprávně sjednaná zkušební doba a ukončení poměru
Prodloužení zkušební doby
Nátlak zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Uplynutí doby pracovního poměru na dobu určitou a zaměstnanec pokračuje v práci
Změna náplně práce, ústní souhlas, přerazení na pracovní pozici neodpovídající praxi
Rozšíření pracovní náplně s ústním souhlasem zaměstnancem
Dohoda o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době
Zápočtový list - §53, bude uvedeno i v dalších zápočtových listech?
Organizační změna a propouštění služebně starších zaměstnanců (zaměstnankyň)
Uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru a zaměstnavatel zamezil přístup k datům na počítači
Pracovní poměr na dobu určitou, zaměstnavatel dále neprodloužil
Nelze uzavřít dohodou o ukončení pracovního poměru, mohu zkusit zdravotní důvody?
Neplatná výpověď ze strany zaměstnance (chybně stanovena výpovědní doba)
Výpověď bez písemného upozornění na odstranění nedostatků
Student denní studium VŠ a možnost uzavřít hlavní pracovní poměr
Uzavřená dohoda o rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost a její případná změna
Ukončení pracovního poměru do 1 týdne, lze?
Vdova samoživitelka ukončení pracovního poměru (pracovní místo není rušeno)
Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
Slib zaměstnavatele a poté ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Ukončení pracovní poměru ze strany zaměstnavatele a pracovní neschopnost zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru podepsaná pod nátlakem
Akciová společnost pravomoce předsedy představenstva a ředitele a.s. při ukončení pracovního poměru zaměstnancům
Pracovní poměr na dobu určitou prodlužování a povinnost změny na PP na dobu neurčitou
Zápočtový list - zaměstnavatel odmítá vystavit a vydat bývalému zaměstnanci
Konkurenční doložka a nemažerská pracovní smlouva
Ukončení pracovního poměru - výpověď ze strany zaměstnance
Ukončení pracovní poměru "dohodou" po nátlaku zaměstnavatele, údajná zpronevěra
Ukončení pracovního poměru dohodou nebo výpověď pro nadbytečnost, snížení mzdy
Pracovní poměr na dobu určitou forma ukončení zaměstnavatelem
Pracovní poměr na dobu určitou jako záskok za zaměstnance
Samoživitelka a pracovní poměr na dobu určitou
Výpověď pracovního poměru - opakované porušení pracovní kázně
Konkurenční doložka - manažerská smlouva
Zkušební doba a nemoc ve zkušební době
Důchodový věk a pokračování pracovního poměru
Doporučení ukončit pracovní poměr ve školství
Výpověď pro nadbytečnost a pracovní neschopnost
Výpověď rušení pracovních míst a kumulovaná funkce
Pracovní poměr na dobu určitou, prodlužování opět na dobu určitou, mateřská dovolená
Zkušební doba - kdy končí?
Výpověď pracovního poměru z důvodu opakovaného porušení pracovní kázně

 • Všechny právní dotazy kategorie: Pracovní poměr - vznik, skončení a změna pracovního poměru


  2. Pracovní doba, přestávky v práci a doba odpočinku


  Převod dovolené na zotavenou do následujícího kalendářního roku
  Zaměstnavatel stanovil termín dovolené
  Pracovní pohotovost a přestávky v práci
  Výběr termínu náhradního volna
  Má zaměstnanec nárok na volný víkend 1x za 14 dnů
  Třísměnný provoz a hodiny pracovní neschopnosti
  Rozvržení pracovní doby
  Duplicitní evidence docházky v zaměstnání
  Přeřazení na jinou práci a zaměstnanec nesouhlasí
  Odpracováno 21 pracovních dnů, vybrána povinná dovolená a poté stržena z platu
  Pracovní pohotovost - maximální rozsah
  Změna režimu pracovní doby
  Zaměstnavatel a nepřidělená dovolená na zotavenou v době prázdnin pro otce rodiny
  Odpracovaný 1 měsíc v kalendářním roce a nárok na dovolenou
  Dárcovství krve, 12-hodinové směny, zaměstnavatel požaduje vykonání odběru krve v osobním volnu
  Zaměstnavatelem špatně rozvržená pracovní dobu
  Směna trvá 7,5 hodiny a mzdová účtárna platí jen 7 hodin
  Dvousměnný provoz a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  Výpovědná lhůta 3 měsíce a nárok na dovolenou
  Přesčasová práce nad 150 hodin ročně - lze nařídit zaměstnavatelem?
  Nevyčerpaná dovolená na zotavenou, rizikové těhotenství, vyčerpání nebo proplacení dovolené
  Pracovní pohotovost a pracovní hodiny
  Pracovní pohotovost, přesčasy, používání vlastního automobilu
  Rozvržení pracovní doby dohodnuté ústně a změna podmínek rozvržení pracovní doby
  Těhotenství a nerovnoměrně rozložená pracovní doba, změna na rovnoměrné rozvržení pracovní doby
  Pracovní doba a služební cesty

 • Všechny právní dotazy kategorie: Pracovní doba, přestávky v práci a doba odpočinku


  3. Mzda, plat, důchody


  Má zaměstnavatel právo na snížení mzdy
  Uklízečka a zařazení do tarifního stupně II
  Pohyblivá složka mzdy - zaměstnavatel nevyplatil
  Kolektivní smlouva a nižší než zákonné přípatky za pracovní pohotovost
  Dárce krve příspěvek na stravování
  Překážka v práci na straně zaměstnavatele, odstávka a snížení platu
  Zaměstnavatel snížil osobní hodnocení neprávem
  Mzdový výměr podepsaný se zpětnou platností
  Uklízečka a zařazení do tarifního stupně
  Dárce krve a ztráta nároku na příspěvěk ke mzdě při nulových absencích
  Nízká základní mzda a vyšší pohyblivá složka mzdy - klady a zápory
  Je sjednaná mzda v pracovní smlouvě mzdou čistou nebo hrubou?
  Pracovní smlouva a neplacená práce přesčas
  Nevyplacená mzda za poslední měsíc práce u zaměstnavatele (bývalého)
  Dárce krve a pracovní volno s náhradou mzdy
  Platí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění
  Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance

 • Všechny právní dotazy kategorie: Mzda, plat, důchod


  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, pracovní neschopnost, BZOP pracovní neschopnost


  Posgraduální studium a pracovní volno na přípravu
  Firemní oděv a povinnost zaměstnance
  Je školení výkon práce?
  Ochranná lhůta, nemoc a ukončení pracovního poměru
  Zvyšování kvalifikace a souhlas zaměstnavatele
  Tělesné tresty na pracovišti !!!
  Podezření na přítomnost návykových látek u zaměstnance
  Započtový list a skončení pracovního poměru a následná nemocenská
  Závodní lékař a nařízený odběr krve
  Porušení pracovní kázně - vytknuto neoprávněně
  Zaměstnanec, pracovní neschopnost, přesto odvedl práce, zaměstnavatel neproplatil
  Mobilní telefon na pracovišti, zákaz používání
  Příplatek za práci v hlučném prostředí
  Smlouva o podmínkách zvýšení kvalifikace nepodepsána
  Ukončení poměru, pracovní neschopnost, kdo vyplatí nemocenské dávky
  Zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a různý postoj zaměstnavatelů
  Přechod na jinou školu a krácení praxe zaměstnance
  Může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance na přítomnost alkoholu v krvi
  Doklady o absolvovaném školení hrazené zaměstnavatelem, nárok na vydání originálu o absolvování vzdělávacího programu
  Pracovní úraz a sportovní aktivity pořádané zaměstnavatelem
  BZOP zajišťované pro zaměstnatele třetí stranou - Švarc systém nebo outsourcing
  Dohoda o prohlubování kvalifikace a služební cesta
  Organizační změna nebo rekvalifikace
  Školení - prohlubování nebo zvyšování kvalifikace ?

 • Všechny právní dotazy kategorie: Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, pracovní neschopnost, BZOP


  5. Rodičovská dovolená, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)


  Rodičovská dovolená a vedlejší pracovní poměr
  Nástup po rodičovské dovolené do školství v průběhu semestru
  Diskriminace - těhotenství a povinnost nahlásit změnu zdravotního stavu
  Opakované těhotenství a mateřská dovolená
  Mateřská dovolená a OSVČ
  Poměr na dobu určitou a pracovnice na mateřské
  Matka zaměsntanec - jak musí zaměstnavatel vyjít vstříc?
  Slovenka a vyplácení mateřských dávek v České republice
  Mateřská dovolená , práce a těhotenství
  Mateřská dovolená a nejbližší možný nástup do práce
  Mateřská dovolená a čerpání dovolené na zotavenou
  Mateřská dovolená a dohoda o provedení práce
  OSVČ a nástup na mateřskou dovolenou
  Poskytnuto neplacené volno do 4 let a zaměstnavatel nemá vhodnou pozici
  Mateřská dovolená a proplacení dovolené II
  Zaměstnavatel chce zrušit místo zaměstnankyně na mateřské dovolené
  Mateřská dovolená, zaměstnavatel přislíbil proplatit dovolenou, ale podle zákona již nelze proplácet
  Návrat po rodičovské dovolené a povinnost zaměstnavatele zachovat pracovní místo
  Odchod na mateřskou dovolenou a výpočet dovolené na zotavenou
  Samoživitelka, návrat po mateřské dovolené a zaměstnavatelem nabídnuto jiné místo a nižší mzda
  Mateřská dovolená a možnost uzavřít dohodu o pracovní činnosti
  Konec pracovního poměru na dobu určitou, kdo bude vyplácet MD dávky?
  Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené datum nástupu do práce
  Mateřská dovolená - prodloužení na 4 roky a povinnosti zaměstnavatele
  Mateřská dovolená, skončení pracovního poměru, výplata sociálních dávek
  Mateřská dovolená 3 roky, musí zaměstnavatel nabídnout stejnou pozici jako před odchodem na MD ?
  Mateřská dovolená a proplacení dovolené
  Rodičovská dovolená a zaměstnavatel v konkurzu
  Pracovní smlouva na dobu určitou a mateřská dovolená

 • Všechny právní dotazy kategorie: Mateřská a rodičovská dovolená, návrat z mateřské dovolené do zaměstnání


  6. Náhrady škody, hmotná odpovědnost


  Náhradu škody za výrobu zmetku nebo nebo odpovědnost zaměstnance za škodu
  Služební automobil a hmotná odpovědnost
  Odpovědnost, vystavené faktury a podpisová práva
  Hmotná odpovědnost za provozovnu kam mají přístup i další osoby
  Ukradený automobil zaměstnavatele a náhrada škody za uložené věci
  Služební vůz, odpovědnost zaměstnance za škodu v případě havárie
  Hmotná odpovědnost a pokladny v supermarketu
  Náhrady škody na zaměstnanci - vykradená provozovna
  Hmotná odpovědnost není v pracovní smlouvě?

 • Všechny právní dotazy kategorie: Náhrady škody, hmotná odpovědnost


  7. DPP, DPČ - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr


  Dohoda o pracovní činnosti a rozvržení pracovní doby
  Zaměstnanec a dohoda o provedení práce
  Zaměstnancec i OSVČ chce uzavřít dohodu o provedení práce, jedná se o Švarc systém ?
  Dohoda o proverdení práce a povinnost uvádět rodné číslo
  Externí pracovníci a zákon o zaměstnanosti

 • Všechny právní dotazy kategorie: Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti


  8. Služební cesta, cestovní náhrady


  Řízení vozidla a výkon práce
  Zaměstnanec má nárok na stravenku i stravné, co proplatit?
  Používání služebního vozidla k soukromým účelům rodinnými příslušníky zaměstnance

 • Služební cesta a cestovní náhrady


  9. Další dotazy z oblasti z oblasti pracově-právní legislativy


  Kategorie práce - katalog prací
  Prohlášení o bezúhonnosti
  Učitel a švarcsystém
  Statutární zástupce a pracovní smlouva
  Evropské právo, Listina základních práv a svobod a §143 Zákoníku práce
  Autorské právo nebo obchodní zákoník či zákoník práce
  Zaměstnávání Slováků v České republice
  Změna sídla zaměstnavatele a platnost pracovní smlouvy
  Černé duše zaměstnanec pobírá mzdu, ale neodvádí práci
  Kamery na pracovišti - porušení práv zaměstnance?
  Věci ukradené zaměstnanci v kanceláři
  Zaměstnávání občanů Slovenské republiky
  Může firma najmou živnostníka (OSVČ) bez zaměstnanců
  Matka samoživitelka a studium, sociální dávky a daňové úlevy
  Může OSVČ uzavřít pracovní poměr s rodinným příslušníkem
  Má zaměstnavatel právo číst emaily zaměstnance?
  OSVČ - Obchodní zákoník nebo Zákoník práce
  Zaměstnavatel nepřijal výpověď a odmítá vydat Zápočtový list

 • Další dotazy poradny z oblasti z oblasti pracovní právo a pracově-právní legislativa

  otázka č.1: Náležitosti pracovní smlouvy
  otázka č.2: Prodlužení sjednané zkušební doby
  otázka č.3: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  otázka č.4: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době II. (nemoc)
  otázka č.5: Proplacení dnů na hledání zaměstnání • otázka č.1:

  Náležitosti pracovní smlouvy


  Jaké náležitosti pracovní smlouvy vyžaduje zákon?
  Náležitosti pracovní smlouvy jsou definovány v § 29 zákoníku práce. Zákoník vyžaduje v pracovní smlouvě definovat alespoň:
  1. druh práce, na který je zaměstnanec přijímán,
  2. místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo),
  3. den nástupu do práce.
  Samozřejmě je vhodné v pracovní smlouvě upravit i další podmínky pracovního vztahu např. platové podmínky, zkušební dobu atd.

  Zpět na seznam dotazů

  otázka č.2:

  Prodlužení sjednané zkušební doby


  Zaměstnavatel se mnou podepsal pracovní smlouvu a v této pracovní smlouvě stanovil zkušební dobu na jeden měsíc. Vzájemnou dohodou bychom tuto zkušební dobu chtěli prodloužit. Je toto prodloužení možné?
  Toto prodloužení zkušební doby není možné, protože zákoník práce v § 31 stanoví, že zkušební dobu sjednanou v pracovní smlouvě nelze dodatečně prodlužovat. Dodatečné zkrácení zkušební doby však možné je.

  Zpět na seznam dotazů

  otázka č.3:

  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době


  Dne 1.5.2000 jsem nastoupila do práce a v pracovní smlouvě mám sjednánu dvouměsíční zkušební dobu. 14.6.2000 jsem onemocněla a do zaměstnání jsem znovu nastoupila až 9.7.2000. Po tomto nástupu (20.7.) mi zaměstnavatel sdělil, že se mnou ukončuje pracovní poměr ve zkušební době. Je toto ukončení platné, když zkušební doba dva měsíce již uplynula?
  Ano, tato výpověď je platná, protože podle §31 zákoníku práce se do zkušební doby započítává doba překážek v práci v rozsahu nejvýše deseti pracovních dnů. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době však musí mít písemnou formu, nelze jej zrušit ústně.

  Zpět na seznam dotazů

  otázka č.4:

  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době II. (nemoc)


  Dne 1.4.2000 jsem nastoupil do zaměstnání a hned druhý den jsem dlouhodobě onemocněl. Dne 15.5.2000 jsem doporučeně poštou obdržel od svého zaměstnavatele oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Je toto zrušení platné, když jsem byl v pracovní neschopnosti?
  Toto zrušení pracovního poměru ve zkušební době je platné, protože se jedná o zrušení a nikoliv o výpověď. Výpověď z pracovního poměru by byla skutečně neplatná neboť § 48 odst.1 a) stanoví zákaz výpovědi : "V době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopný práce pro nemoc nebo úraz, pokud si tuto neschopnost nevyvolat úmyslně nebo nezpůsobil v opilosti, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od povolení lázeňského léčení a až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato doba prodlužuje o šest měsíců od propuštění z ústavního ošetřování.

  Zpět na seznam dotazů

  otázka č.5:

  Proplacení dnů na hledání zaměstnání


  Dne 15.4.2000 jsem se dohodl na ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 30.5.2000. Můj požadavek na poskytnutí pracovního volna na hledání nového zaměstnání však můj zaměstnavatel zamítl. Mám nárok na toto pracovní volno, jak stanoví nařízení vlády 108/94 Sb.?
  Na toto pracovní volno nárok nemáte, protože vámi citované nařízení vlády se vztahuje pouze na výpověď z pracovního poměru podle § 44 zákoníku práce nikoliv na dohodu o ukončení pracovního poměru podle § 43 zákoníku práce.

  Zpět na seznam dotazů


  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde