Služební cesty a cestovní náhrady

Pracovní právo: Služební cesty, cestovní náhrady • Čas strávený na cestě: hotel-pracoviště
 • Dobrý den, pravděpodobně ne. Bavíme-li se o tom, že se ráno vzbudíte na hotelu a jdete na jednání, pak je to posuzováno jako vaše obvyklá cesta do práce a z práce a ta není pracovní dobou. Kdybyste ale měl obvykle směnu např. od 7 hod. a na .... více

 • Zaměstnavatel odmítá vyplatit zahraniční stravné ve výši podle Zákoníku práce
 • Dobrý den, není možné - ani na základě oboustranné domluvy - vyplácet cestovní náhrady v nižším rozsahu než udává zákon. Krácení náhrad o 100% tedy není možné. Máte právo se domáhat takto neprávem vyplacených částek ve lhůtě až 3 roky zpětn .... více

 • Příkázání služební cesty osobě pečující o dítě do 8 let
 • Dobrý den, zaměstnavatel nemůže uplatnit obecný zákaz obsažený ve smlouvě na skupinu zaměstnanců uvedených v § 240 Zákoníku práce. Výkon práce nemůže být v rozporu s dobrými mravy a se zákonem a Zákoník práce zvlášť chrání těhotné, pečující .... více

 • Nařízení služební cesty ve dnech volna
 • Zaměstnavatel má možnost vás vyslat na pracovní cestu i během vašeho volna, vy ale k takové cestě nemusíte dát souhlas. Je potřeba si uvědomit, že s každou pracovní cestou, i ve vaše běžné pracovní dny, musí zaměstnanec udělit souhlas (ústn .... více

 • Práce v době pracovního volna
 • Ne. Čas, který po vás zaměstnavatel vyžaduje, abyste jej strávil v práci, musí také jako práci zaplatit. Chodíte-li tedy do práce mimo své směny na porady, je to výkon práce a přísluší vám za něj mzda + event. příplatky (např. za práci přes .... více

 • Informování o služební cestě
 • Ne, zakoník práce nestanoví, abyste zaměstnance informovali 3 týdny předem o pracovní cestě, pouze v § 42, odst. 1 podmiňuje vyslání na pracovní cestu udělením souhlasu ze strany zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec udělil souhlas s vyslání .... více

 • Nárok na stravenku v případě půldenní dovolené
 • Z pohledu daňových zákonů zaměstnavatel může dát stravenku pouze zaměstnanci, který odpracoval nejméně 3 hodiny. Zaměstnavatelé si však toto pravidlo mohou dále upravit vnitřním předpisem. Pokud tedy např. váš zaměstnavatel má vydán vnitřní .... více

 • Krádež kola v areálu firmy.
 • Ano, je. Počítejte však s tím, že maximální výši škody stanovuje zákon na 10.000 Kč. Pokud tedy bylo vaše kolo dražší, víc obdržet nemůžete. .... více

 • Neplacení stravného ani diet
 • Mít sjednáno místo výkonu Česká republika je protiprávní tam, kde je v rozporu s dobrými mravy to vyžadovat. Např. od prodavačky, úřednice, školníka apod. je nelogické vyžadovat, aby migroval po celé ČR, když je jeho práce vázána k jenomu m .... více

 • Používání nevýhodné firemní debetní platební karty na služební cesty
 • Zaměstnavatel může v souladu s § 183 ZP půjčit zaměstnanci na pracovní cestu firemní platební kartu. Ovšem protože se jedná o firemní kartu, je nesmyslné, abyste jakékoliv poplatky, byť dočasně do první výplaty, nesl vy osobně. Tento postup .... více

 • Pracovní cesta a nařízená dovolená
 • Dovolenou vždy nařizuje zaměstnavatel, ale má vám ji nařídit nejméně s 2-týdenním předstihem. Na druhou stranu se mi jeví den dovolené menší zlo, než aby vám zaměstnavatel dal porušení pracovní kázně za absenci (a krátil kvůli tomu dovoleno .... více

 • Pravidelné pracoviště
 • Špatná zpráva je, že místo výkonu práce "Praha" je určitě v pořádku. Praha je hustě zasíťována MHD, takže požadovat po zaměstnanci, aby se dostavil na místo výkonu práce v celé Praze, není nespravedlivý požadevek ze strany zaměstnavatele. D .... více

 • Služební cesty - místo začátku
 • Na vyúčtování pracovní cesty (tzv. "cesťák") uvedete skutečné místo, odkud jste vyjížděl. To, zda to bude domov nebo pracoviště záleží na zaměstnavateli. Pokud s jeho souhlasem vyjedete rovnou z domova, je začátek cesty domov. Pokud se musí .... více

 • Instalace GPS do soukromého vozidla využívaného pro služební účely
 • Domnívám se, že u vašeho soukromého vozidla můžete odmítnout jakékoliv zásahy ze strany zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel trvá na tom, že chce sledovat prostřednictvím GPS váš pohyb v pracovní době, pak má možnost vám přidělit firemní vůz .... více

 • Cestovní příkaz
 • Nový zákoník práce platný od 1. 1. 2007 už netrvá na písemné formě cestovního příkazu. Cestovní příkaz nadále může být, nemusí být součástí pracovní smlouvy, ale může se jednat o samostatný dokument, ale připouští se i ústní dohoda. (viz. § .... více

 • Cestovni pojisteni
 • Váš případ jste popsal velmi obecně, proto i odpověď je jen schematická. Pokud došlo k pojistné události z vašeho zavinění (např. zaviníte dopravní nehodu, necháte notebook v autě apod.), budete platit rozdíl Vy, pokud bez Vašeho zavinění ( .... více

 • Doprava zaměstnance na pracoviště
 • Nerozumím zcela otázce. Je to tedy tak, že zaměstnavatel vozí své zaměstnance na své náklady z místa výkonu práce jinam (např. lesní dělníky vozí do lesa nebo zedníky na stavbu)? Důležité je jednak, že zaměstnanec je povinen se dostavit do .... více

 • Započítání doby strávené na služební cestě do pracovní doby
 • Pro účely cestovních náhrad se započte celá doba trvání pracovní cesty, tedy od 5,00 do 21,00 hod. Ovšem pro účely evidence pracovní doby se započte pouze výkon práce, ten se vždy na cestovním příkaze vyplňuje (začátek a konec). Bohužel se .... více

 • Havarijní pojištění soukromého vozidla
 • Zákon neukládá povinnosti vzhledem k pojištění soukromých aut při služebních účelech. Je otázkou, zda pokud takovou věc stanovíte vnitřním předpisem, zda takové ustanovení bude platné, protože vyžadujete něco nad rámec zákona. Přesto se dom .... více

 • Přesčasy na služební cestě
 • Původní odpověď na dotaz právní poradny byla vymazána, protože aktuální pracovně právní legislativa podává odlišný výklad právního problému. Aktuální odpověď na dotaz Přesčasy na služební cestě naleznete v poradně zákoníku práce v radě - Sl .... více

 • Služební cesta náhrada času zaměstnanci
 • Pokud bylo nutné započít pracovní cestu už o víkendu (z důvodu velké vzdálenosti – asi zahraničí?), považuje se čas strávený na cestě za výkon práce a náleží Vám za něj buď mzda + 25% příplatek za práci přesčas (popř. i více na základě vnit .... více

 • Služební cesta a víkend
 • Pro posouzení Vašeho dotazu je důležité, zda jste o víkendu vykonávala pracovní činnost pro zaměstnavatele či jste pouze z jakéhokoliv důvodu přijela na služební cestu dříve a výkon práce započal až od pondělí. Pokud jste od soboty vykonáva .... více

 • Řízení vozidla a výkon práce
 • Ano, řízení vozidla je výkon práce. I ve chvíli, kdy jedete na služební cestu např. vlakem, považuje se to za výkon práce. .... více

 • Zaměstnanec má nárok na stravenku i stravné, co proplatit?
 • I když je to proti zdravému selskému rozumu, tak podle zákona má zaměstnanec nárok v 1 pracovní den pouze na jedno dotované jídlo, tzn., že zaměstnanec nemá nárok na stravenku, ale pouze na stravné. Vyplaťte pouze stravné. .... více

 • Používání služebního vozidla k soukromým účelům rodinnými příslušníky zaměstnance
 • Problematiku používání služebních vozidel zaměstnavatele k soukromým účelům zaměstnance každá firma upravuje zvlášť ve vnitro-firemních předpisech. V některých firmách je např. stanoveno, že auto může řídit např. manželka/manžel za přítomno .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde