Služební cesty a cestovní náhrady

Pracovní právo: Služební cesty, cestovní náhrady • Čas strávený na cestě: hotel-pracoviště
 • Dobrý den, pravděpodobně ne. Bavíme-li se o tom, že se ráno vzbudíte na hotelu a jdete na jednání, pak je to posuzováno jako vaše obvyklá cesta do práce a z práce a ta není pracovní dobou. Kdybyste ale měl obvykle směnu např. od 7 hod. a na .... více

 • Zaměstnavatel odmítá vyplatit zahraniční stravné ve výši podle Zákoníku práce
 • Dobrý den, není možné - ani na základě oboustranné domluvy - vyplácet cestovní náhrady v nižším rozsahu než udává zákon. Krácení náhrad o 100% tedy není možné. Máte právo se domáhat takto neprávem vyplacených částek ve lhůtě až 3 roky zpětn .... více

 • Příkázání služební cesty osobě pečující o dítě do 8 let
 • Dobrý den, zaměstnavatel nemůže uplatnit obecný zákaz obsažený ve smlouvě na skupinu zaměstnanců uvedených v § 240 Zákoníku práce. Výkon práce nemůže být v rozporu s dobrými mravy a se zákonem a Zákoník práce zvlášť chrání těhotné, pečující .... více

 • Nařízení služební cesty ve dnech volna
 • Zaměstnavatel má možnost vás vyslat na pracovní cestu i během vašeho volna, vy ale k takové cestě nemusíte dát souhlas. Je potřeba si uvědomit, že s každou pracovní cestou, i ve vaše běžné pracovní dny, musí zaměstnanec udělit souhlas (ústn .... více

 • Práce v době pracovního volna
 • Ne. Čas, který po vás zaměstnavatel vyžaduje, abyste jej strávil v práci, musí také jako práci zaplatit. Chodíte-li tedy do práce mimo své směny na porady, je to výkon práce a přísluší vám za něj mzda + event. příplatky (např. za práci přes .... více

 • Informování o služební cestě
 • Ne, zakoník práce nestanoví, abyste zaměstnance informovali 3 týdny předem o pracovní cestě, pouze v § 42, odst. 1 podmiňuje vyslání na pracovní cestu udělením souhlasu ze strany zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec udělil souhlas s vyslání .... více

 • Nárok na stravenku v případě půldenní dovolené
 • Z pohledu daňových zákonů zaměstnavatel může dát stravenku pouze zaměstnanci, který odpracoval nejméně 3 hodiny. Zaměstnavatelé si však toto pravidlo mohou dále upravit vnitřním předpisem. Pokud tedy např. váš zaměstnavatel má vydán vnitřní ....