DPP, DPČ - dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti • Uzavření DPP, když není znám počet odpracovaných hodin
 • Dobrý den, u dohod o provedení práce a pracovní činnosti nemá zaměstnavatel povinnost přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. (viz § 74, odst. 2 Zákoníku práce) Zároveň však zaměstnanci činní na dohody = "brigádníci" nes .... více

 • Úkolová mzda a počítání hodin DPP
 • Dobrý den, máte pravdu, že odpracované hodiny sledovat musíte, abyste byli schopni event. kontrole prokázat, že rozsah práce nepřekročil 300 hodin za kalendářní rok. Máte možnost sjednat hodinovou sazbu na úrovni minimální mzdy a zároveň sj .... více

 • Pracovní smlouva a DPP u jiného zaměstnavatele
 • Dobrý den, z dohody o provedení práce bude Váš další zaměstnavatel odvádět daň, event. pojištění (pokud vyděláte více než 10.000 Kč měsíčně). Do této částky také nejste povinen přikládat potvrzení o příjmu k ročnímu zúčtování daně. Příjem b .... více

 • Střídání DPP a DPČ podle měsíčních výdělků
 • Dobrý den, uvedený postup odporuje zákonu, kdy nesmíte mít u téhož zaměstnavatele na stejný druh práce sjednáno více pracovněprávních vztahů. (viz § 34b, odst. 2 Zákoníku práce). Byl by legálně možný opačný postup: Uzavřete dohodu o provede .... více

 • DPP a školení - jedná se o pracovní dobu?
 • Dobrý den, účast na školení je překážkou v práci na straně zaměstnance dle § 205 Zákoníku práce. A bohužel na zaměstnance činné na dohody (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) se nevztahují ustanovení o překážkách v práci n .... více

 • Nezaplaceny příplatky za soboty a neděle při práci na DPČ
 • Dobrý den, to je pravda. Na zaměstnance činné v rámci dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) se nevztahují pravidla pro odměňování zaměstnanců, pouze pravidlo o minimální mzdě. Zaměstnavatelé proto příplatky brigádníků .... více

 • Dododa o provedení práce a její zdanění při péči o díte s prvním stupněm postižení
 • Dobrý den, pro účely daně, ani pojištění se příjmy od různých zaměstnavatelů nesčítají. Budete tedy platit pouze srážkovou daň a stále za Vás bude plátcem pojistného stát. .... více

 • Vracení odstupného při práci na dohodu o provedení práce
 • Dobrý den, odstupné obdržíte v násobcích měsíčních příjmů (ze zákona max. 3-násobek, ale fakultativně lze poskytovat i vyšší odstupné - viz § 67 Zákoníku práce). Pokud byste pracoval pro zaměstnavatele znovu v pracovním poměru nebo na dohod .... více

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr x hlavní pracovní poměr
 • Zaměstnanec, který má pracovní smlouvou stanoven druh práce "starosta", bezpochyby může mít sjednánu dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce jako "manažer projektu" pro řízení financování nějaké akce z evropských fondů. Pokud bude .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská
 • Protože z dohody o pracovní činnosti odvádíte pojistné, máte také nárok na nemocenskou. Takže ano, když onemocníte, přinesete zaměstnavateli potvrzení o pracovní neschopnosti (lidově "neschopenku") a zaměstnavatel vám v prvních 21 dnech nem .... více

 • Přihlášení zaměstnance a dohoda o provedení práce
 • Ano, dohoda o provedení práce je osvobozena od plateb pojistného, takže zaměstnance nehlásíte ani na zdravotní pojišťovnu, ani správě sociálního zabezpečení, ani nezpracováváte Evidenční list důchodového pojištění. Stručně řečeno pouze sraz .... více

 • Dohody o pracovní činnosti a mimořádné odměny
 • Ano, i u dohody o pracovní činnosti je možné vyplatit odměnu, za prokazatelně nadstandardní výsledky apod. Pozor ovšem, abyste podobným způsobem pouze nešidili hodiny, které jste nepřiznali v evidenci pracovní doby, které by se vám už neveš .... více

 • Dohoda o provedení práce a podání daňového přiznání
 • V případě, že jste si v jednotlivých měsících u zaměstnavatel z dohody o provedení práce měl brutto příjem aspoň 5000 Kč a výše, pak vaše dohoda o provedení práce nebyla zdaněna srážkovou daní, ale zálohovou. Povinnost podat daňové přiznání .... více

 • Nedodržení dne nástupu do práce ze strany zaměstnavatele
 • Zaměstnavatel neporušil zákon. U dohody o pracovní činnosti a o provedení práce totiž zaměstnavatelé nejsou dle § 74, odst. 2 zákoníku práce povinni rozvrhovat zaměstnancům pracovní dobu. Může se tedy stát, že dohoda je platně uzavřena, ale .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nemocenská + odpracované hodiny
 • Pokud nemáte v dohodě o pracovní činnosti rozvrženu pracovní dobu a jak uvádíte, můžete práci odvést podle vlastního uvážení a stanovený fond pracovní doby jste odpracovala, nemá logiku, aby Vám zaměstnavatel krátil odměnu. .... více

 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • U dohod o pracovní činnosti je v Zákoníku práce v § 76, odst. 6 stanovena 15ti denní výpovědní lhůta, která počíná plynout doručením výpovědi druhé straně. Vaše dohoda o pracovní činnosti tedy zanikne po 15ti dnech ode dne, kdy zaměstnavate .... více

 • student a zdravotní pojištění
 • U dohody o pracovní činnosti za vás zaměstnavatel platí pojistné pouze v měsících, kdy váš příjem přesáhne aspoň 400 Kč. Pokud jste v daném měsíci nepracovala, zaměstnavatel za vás pojistné neplatil. Jinak pokud jste student do 26 let věku, .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a léta pro důchod
 • Nejlepší by pro vás byl hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek, protože z HPP vám plyne i dovolená a případné další nároky (např. případný příspěvek na stravování u zaměstnavatele apod.). Na 4 hod./den můžete pracovat i na DPČ (u zaměstna .... více

 • Dohoda o provedení práce a odměna za práci ve svátek
 • Je mi líto, ale z DPP vám opravdu nárok na příplatek za práci ve svátek neplyne. .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a zápočtový list
 • Paní účetní vás neinformovala správně. Na potvrzení o zaměstnání, byť jste pracoval na dohodu o pracovní činnosti, máte pochopitelně nárok. Zákoník práce tuto povinnost ukládá v § 313. .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti platí za mě zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
 • Z dohody o pracovní činnosti automaticky vzniká povinnost zaměstnavatele strhávat pojistné na sociální a zdravotní pojištění (za zaměstnance i za zaměstnavatele). Výjimkou by bylo, pokud by příjem z DPČ nedosáhl v měsíci 400 Kč, pak by se p .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a ukončení studia
 • Pokud už nebudete student, kdy za vás platil pojistné stát a váš jediný výdělek bude DPČ 6.000 Kč/měsíc, pak vám bude zaměstnavatel muset strhávat pojistné ve výši alespoň z minimální mzdy, tj. ze základu 8.000 Kč/měsíc. To pro vás samozřej .... více

 • Vrácení srážkové daně finančním úřadem
 • Pokud máte u některého ze zaměstnavatelů podepsáno daňové prohlášení a příjem z DPP více než 5000 Kč/měsíčně, můžete mít příjmy daněny zálohovou daní. Ale u těch dalších zaměstnavatelů při odměně za práci do 5000 Kč/měsíc stejně budete dani .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti - zdanění důchodců
 • Každý příjem se zdaňuje, tzn. že ať už srážkovou či zálohou daní, i důchodce platí daň z příjmu, a to z každého pracovního vztahu, tedy i ze dvou jednotlivých dohod o pracovní činnosti. Pouze v případě, že by obě dohody (či jiné pracovní vz ....