Mateřská dovolená

Pracovní právo: Mateřská a rodičovská dovolená, návrat z mateřské dovolené do zaměstnání • Jak správně stanovit dobu mateřské dovolené
 • Asi nejjednodušší a zároveň nejpřesnější pro vyhledání konkrétních termínů nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství je využití následujícího odkazu - Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství .... více

 • Dvě mateřské za sebou a nárok na dovolenou
 • Dobrý den, po celou dobu trvání pracovního poměru má vůči Vám zaměstnavatel povinnost přidělovat Vám práci dle pracovní smlouvy (ta je definována druhem práce, místem výkonu práce a potažmo i týdenním úvazkem). To platí i pro Váš návrat po .... více

 • Mateřská dovolená a možnost přivýdělku
 • Dobrý den, během peněžité podpory v mateřství nemůžete mít výdělek od stávajícího zaměstnavatele, od jiného ale ano, a to bez limitu. Během pobírání rodičovského příspěvku si lze také vydělat bez limitu, podmínkou ale je, abyste o dítě dál .... více

 • Tehotenstvi na rizikovem pracovisti a soucasne nemoznost prevedeni na jine pracovni misto-finance
 • Dobrý den, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (resp. Okresní správa...). Gynekolog Vám vydá tiskopis, vy jej předložíte zaměstnavateli, ten jej vyplní a odevzdá ČSSZ/OSSZ. Tato dávka .... více

 • Nástup otce na rodičovskou dovolenou od porodu dítěte a mateřská matky v délce 14 týdnů
 • Dobrý den, obě varianty, které uvádíte jsou možné. Můžete být doma společně s dítětem od porodu (a pouze jeden z Vás bude čerpat dávku) nebo se v péči o dítě vystřídáte. Podle § 198, odst. 1 Zákoníku práce jsou totiž rodiče oprávněni čerpat .... více

 • Konec smlouvy na dobu určitou 3,5 měsíce před porodem a nárok na dávky
 • Dobrý den, i když vaše pracovní smlouva uplyne sjednanou dobou určitou, pak budete-li i po ukončení pracovního poměru dále v pracovní neschopnosti, budete dál zaměstnavateli odevzdávat potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, on jej bude p .... více

 • Nemocenská (rizikové těhotenství) a dohoda o pracovní činnosti
 • Uzavřením dohody o pracovní čínnosti v žádném případě nemůže zaniknout stávající pracovní poměr. Uzavřít během pracovní neschopnosti dohodu o pracovní činnosti se stávajícím zaměstnavatelem není vyloučené, dohoda ale musí být uzavřena na j .... více

 • Nemocenská před nástupem na mateřskou dovolenou
 • Ne, vaše peněžitá podpora v mateřství bude počítána s průměrného výdělku, dokud jste pracovala. .... více

 • Návrat po mateřské dovolené, zrušení místa, nadbytečnost
 • Před výpovědí podle § 52,písm. c) zákoníku práce (nadbytečnost) jste chráněna (dle § 53, odst. 1, písm. d) zákoníku práce) v době těhotenství, mateřské i rodičovské dovolené. Zaměstnavatel vám sice může platně podat výpověď v době, kdy bude .... více

 • Odmítavý postoj zaměstnavatele k zajištění informovanosti zaměstnanců
 • Povinnost informovat má zaměstnavatel vůči všem svým zaměstnancům, a to i zaměstnancům na mateřské či rodičovské dovolené - viz § 279, odst. 1, písm. c) Zákoníku práce. Zanikl-li zaměstnavatel mají všichni zaměstnanci, i ti na rodičovské do .... více

 • Žádost o neplacené volno po skončení rodičovské dovolené
 • Napište např. toto: Žádám vás o poskytnutí neplaceného volno navazujícího na rodičovskou dovolenou do 4 let věku dítěte, tj. do září 2010. Prosím o vaše vyjádření, zda s poskytnutím neplaceného volno souhlasíte do (např.) 15 dnů od obdržení .... více

 • Práce ve směnném provozu po rodičovské dovolené
 • Zaměstnavatel by vám měl vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody (viz § 241, odst. 2 zákoníku práce). Ovšem pokud by vám z vážných provozních důvodů nemohl vyhovět a vy jste nemohla pracovat ve směnném provozu, bylo by výpověd .... více

 • Mateřská dovolená a služební byt
 • Ohledně pracovní smlouvy na dobu určitou se domnívám, že je vysoce pravděpodobné, že vám ji zamětnavatel po 28.2. neprodlouží. Mimo to zákoník práce mu ukládá pořádkovou lhůtu pouhých 3 dnů na to, aby vám to předem oznámil. Neznám sice obsa .... více

 • Návrat - změna pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů
 • Zaměstnavatel vás nemůže nutit k ukončení pracovního poměru dohodou. Po ukončení neplaceného volna navazujícího rodičovskou dovolenou ve 4 letech věku dítěte, zaměstnavatele písemně informujte, že nesmíte dále konat práci sjednanou v pracov .... více

 • Rodičovská dovolená a výpověď
 • Váš problém nesouvisí s rodičovským příspěvkem jako takovým (ten vám totiž náleží bez ohledu na to, zda pracujete či nikoliv, roli hraje to, zda o dítě celodenně pečujete nebo jste zajistila péči jinou osobou). Pokud se prostě chcete vrátit .... více

 • Konec rodičovské a výpověď od zaměstnavatele odstupné
 • Je velmi zvláštní, pokud zaměstnavatel odmítá provést inventuru při zařazení nového zaměstnance do kolektivní hmotné odpovědnosti, protože je to v rozporu s § 254, odst. 1 Zákoníku práce. A ještě divnější je, že než aby udělal inventuru, ra .... více

 • Návrat do práce a pobírání rodičovského příspěvku
 • Výplata rodičovského příspěvku vůbec nesouvisí s tím, zda pracujete či ne. Výplata rodičovského příspěvku je podmíněna tím, že o dítě sama celodenně pečujete nebo jste zajistila péči jinou osobou a současně, že dítě mladší 3 let neumisťujet .... více

 • Práce při rodičovské dovolené
 • Rodičovský příspěvek není omezen tím kolik a zda vůbec si vyděláte. Rodičovský příspěvek vám náleží v případě, že o dítě celodenně pečujete nebo jste zajistila péči jinou osobou (třeba babičkou) a současně pokud jste dítě do 3 let věku neum .... více

 • Odchod na rodičovskou dovolenou
 • Zákoník práce výslovně neupravuje oznámení zaměstnavateli o odchodu na rodičovskou dovolenou. Pokud už na rodičovské dovolené budete, nesmí vám zaměstnavatel podat výpověď pro nadbytečnost (vztahuje se na vás tzv. ochranná doba). Je ale pra .... více

 • Nechci na původní pracovní místo - zdravotní důvody
 • Pozor, pozor, pokud byste u zaměstnavatele mávala potvrzením o změně zdravotního stavu, že nemůžete nadále vykonávat původní práci, přišla byste o nárok na odstupné!!! Výpovědním důvodem by totiž potom nebyla nadbytečnost, ale zdravotní dův .... více

 • Povinnost zaměstnavatela nahlásit ukončení peněžité pomoci v mateřství
 • Je mi líto, ale zaměstnavetel, ani okresní správa sociálního zabezpečení nejsou v žádném případě povinni vám sdělovat, kdy vám končí peněžitá podpora v mateřství (slangově "mateřská") a od kdy můžete zažádat o rodičovský příspěvek. V tomto .... více

 • Výpověď zaměstnance v době těhotenství
 • Zákoník práce zná pouze ochranu před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Podá-li výpověď sám zaměstnanec, žádná ochranná lhůta se na to nevztahuje, takže vzetí zpět výpovědi nepřipadá v úvahu (ledaže by s tím zaměstnavatel výslovně souhlasil .... více

 • Podnikání a mateřská dovolená
 • Pokud si jako OSVČ z podnikání platíte dobrovolné nemocenské pojištění, můžete čerpat peněžitou podporu v mateřství. Ale protože se to chová jako mateřská a normální práce v zaměstnání, tak během mateřské (peněžité podpory v mateřství) byst .... více

 • Těhotenství a převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
 • Začnu odzadu: Máte-li pracovní poměr uzavřen na dobu určitou a jste těhotná, pak je vysoce pravděpodobné a legální, že s vámi zaměstnavatel pracovní poměr po datu uplynutí sjednané doby neobnoví. K první části otázky: Jste-li těhotná a nes .... více

 • Výše mateřské
 • Máte pravdu, pokud cca 3 měsíce před nástupem na mateřskou dovolenou budete pracovat na poloviční úvazek, vyděláte méně peněz, odvedete méně pojistného a zkrátí se vám vyměřovací základ pro průměr na výpočet peněžité podpory v mateřství. Pe .... více

 • Lze vybrat dovolenou před nástupem na mateřskou dovolenou?
 • Pokud váš pracovní poměr bude trvat celý pracovní rok, pak už na konci měsíce března splníte podmínku odpracování 60 směn v roce a vznikne vám nárok na dovolenou za celý kalendářní rok (§ 212, odst. 1 Zákoníku práce). Protože se i doba mate .... více

 • Končící rodičovská dovolená, další těhotenství
 • Až do 3 let věku dítěte si dobu čerpání rodičovské určujete sama. Máte ale možnost požádat o poskytnutí neplaceného volna až do 4 let věku dítěte z důvodu péče o dítě navazující na rodičovsko dovolenou. K takovému neplacenému volnu je ale p .... více

 • Nástup do práce po rodičovské dovolené po 7 letech
 • Zaměstnavatel je povinen plnit povinnosti založené pracovní smlouvou. Pokud pro vás nemá práci, jste nadbytečná (dle § 52, písm. c) zákoníku práce) a náleží vám odstupné ve výši 3-násobku průměrného výdělku (viz § 67, odst. 1 zákoníku práce .... více

 • Ukončení pracovního poměru, neschopenka a mateřská dovolená
 • Pracovní neschopnost může trvat i po ukončení pracovního poměru a dávky vám nadále bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud jste v posledních 2 letech před plánovaným termínem porodu odpracovala (byla pojištěna) aspoň 270 .... více

 • Povinnost zaměstnavatele přidělit práci po mateřské dovolené, když se místo ruší
 • Ano, pokud pro vás zaměstnavatel v jakékoliv situaci nemá práci odpovídají pracovní smlouvě (= odpovídající druh práce a místo výkonu práce), pak se jedná o překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP s náhradou ve výši průměrného výdě .... více

 • Nechci se vrátit do původního zaměstnání po rodičovské dovolené
 • Pokud vám zaměstnavatel nevyhoví se zkráceným úvazkem, můžete ho požádat o poskytnutí neplaceného volna do 4 let věku dítěte. Může se však stát, že ani zde vám nevyhoví a bude požadovat, abyste se po uplynutí 3 let věku dítěte vrátila na pů .... více

 • Zaměstnání při rodičovské dovolené - HPP nebo brigáda
 • Ano, v průběhu rodičovské dovolené si můžete libovolně přivydělávat u jiného zaměstnavatele (nebo u stejného, ale musí se jednat o jiný pracovně-právní vztah než ten, ze kterého jste uvolněná na rodičovskou dovolenou), stejně tak můžete být .... více

 • Vyčerpání dovolené před nebo po nástupu na mateřskou dovolenou?
 • Začnu odzadu: rodičovský příspěvek vám náleží od ukončení mateřské dovolené a i když návazně na mateřskou dovolenou čerpáte dovolenou na zotavenou (takže máte po jistou dobu souběh rodičovského příspěvku i dovolené na zotavenou). Pokud jste .... více

 • Dovolená na zotavenou a rodičovská dovolená
 • Nárok na dovolenou vám nezaniká a můžete ji vyčerpat po ukončení rodičovské dovolené. Na termínu dovolené se se zaměstnavatelem dohodnete nebo vám ji nařídí podle toho, jak je to u vašeho zaměstnavatele zvykem. .... více

 • Nevyčerpaná dovolená na zotavenou po mateřské dovolené
 • Pokud jste od 2.1.07 do 31.5.07 pracovala a následně byla až do 12.12.07 na mateřské dovolené, pak máte nárok na dovolenou za celý rok 2007, protože váš pracovní poměr trval celý rok a odpracovala jste více jak 60 dní. Pokud jste požádala o .... více

 • Sesazení z lepšího místa na místo uklízečky
 • Pokud pro Vás zaměstnavatel po návratu z rodičovské dovolené nemá původní místo, může či nemusí Vám nabídnout jiné. Stejně tak Vy můžete nebo nemusíte nové místo přijmout. Pokud nechcete přijmout místo uklízečky, nemusíte, současně si však .... více

 • Návrat po měsiční nemocenské v těhotenství, mé pracovní místo zatím obsadili
 • O tom, jaké pracovní pomůcky vám zaměstnavatel poskytne, rozhoduje firma. Současně je však povinen vytvořit vám předpoklady pro výkon práce a přidělovat vám práci podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě (viz § 38, odst. 1, písm. a) .... více

 • Návrat z rodičovské dovolené, výpověď - odstupné
 • Pro výpočet odstupného a stejně tak jiných náhrad je (velmi obecně řečeno) rozhodující výdělek z posledního fyzicky odpracovaného čtvrteltí před rizikovým těhotenstvím (což byla nemoc) a mateřskou. Náhrada se bude počítat z doby, kdy jste p .... více

 • Návrat po rodičovské dovolené - jiné pracovní místo jiná pracovní doba
 • Zaměstnavatel vám původní pracovní místo drží opravdu jen po dobu mateřské dovolené (zpravidla 28 týdnů). Po návratu z rodičovské dovolené, pokud už vaše původní pracovní místo není volné nebo zaniklo, vám je povinen nabídnout práci odpovíd .... více

 • Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené a opětovný nástup na MD
 • Možné by to mělo být, i když jsem se s tím v praxi dosud nesetkala. Vše záleží na tom, jak si vyložíte znění zákona, který v § 196 říká, že "rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené", ovšem nikde se neříká .... více

 • Muž OSVČ na rodičovské dovolené
 • Otci se rodičovská dovolená poskytuje nejdříve ode dne porodu dítěte. (Ale můžete to také udělat např. tak, jak píšete, že vy budete doma během šestinedělí na mateřské dovolené a následně muž nastoupí rodičovskou dovolenou) - viz § 196 ZP. .... více

 • Minimální mzda, vedlejší pracovní poměr, mateřská dovolená
 • Pokud jste byla sociálně pojištěna v době posledních dvou let alespoň 270 dní, pak vám vzniká nárok na mateřskou dovolenou. Podle toho co píšete, jste byla pojištěna v obou činnostech (pracovní poměr a podnikání). Pro účely mateřské dovolen .... více

 • Mateřská dovolená, čerpání dovolené na zotavenou
 • Pokud se nehodláte po mateřské dovolené hned vracet zpět do práce, pak je pro vás nejvýhodnější vyčerpat celý rozsah nároku na dovolenou návazně na rodičovskou dovolenou. Pokud byste ji totiž čerpala až po rodičovské dovolené, nárok na dovo .... více

 • Mateřská a rodičovská dovolená
 • Také nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) upravuje překážky v práci z titulu mateřské a rodičovské dovolené. Tak jako ve všech ostatních případech je vše jen potřeba hledat pod jinými paragrafy. Ve vašem konkrétním případě najdete tex .... více

 • Mám nárok na dovolenou na zotavenou po rizikovém těhotenství?
 • Protože jste nenapsala přesná data nástupu a ukončení mateřské dovolené, nemohu přesně spočítat, na kolik dovolené Vám vznikl nárok a v kterém roce, ale ano, máte nárok na část dovolené. Za dobu pracovní neschopnosti nárok nevznikl, ale dne .... více

 • Je nutné uvádět, že jsem na RD ve výběrovém řízení?
 • Váš nový zaměstnavatel se to dozví z potrvzení o zaměstnání, tzv. zápočtového listu. Na něm se uvádí tzv. vyloučené doby mezi které patří i rodičovská dovolená. Tyto údaje však uvidí personalista nebo mzdová účetní. Pokud s vámi bude spokoj .... více

 • Jak pracovat pro současného zaměstavatele na matešké a rodičovské dovolené
 • Pracovat na DPP můžete, DPP není omezena vydělanou částkou, ale pouze odpracovanými hodinami (max 150/rok u jednoho zaměstnavatele). Současně se nesmí jednat o stejnou práci, na jakou máte sjednán hlavní pracovní poměr. Zákoník práce od r. .... více

 • Hlavní pracovní poměr a rodičovský příspěvek
 • Ne, pokud nastoupíte na původní místo. A také ne, pokud budete pracovat na plný úvazek v jakémkoliv jiném místě o dítě se bude starat někdo jiný (pak totiž nesplníte podmínku soustavné péče o dítě). .... více

 • Konec mateřské, výpovědní doba, odstupné
 • Máte pravdu, pokud vás nemůže firma po návratu z rodičovské dovolené zaměstnávat, přidělovat vám práci, vzniká vám jednak výpovědní důvod, ale také překážka na straně zaměstnavatele. To znamená náhrady mzdy ve výši 100% průměrného výdělku p .... více

 • Dvě nemocenské a mateřská dovolená
 • Nemocenské dávky, stejně tak jako dávky v mateřství uplatní vaše známá u původního zaměstnavatele, protože zřejmě (i když to z vašeho dotazu přímo nevyplývá) onemocněla v ochranné lhůtě. .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde