Pracovní doba, dovolená, přestávky v práci

Pracovní právo: Pracovní doba, přestávky v práci a doba odpočinku • Náhradní volno ve svátek v nepřetržitém rozložení směn
 • Dobrý den, pokud čerpáte náhradní volno (resp. správně se říká volno s náhradou mzdy), pak se Vám doba náhradního volna považuje jako byste jí odpracoval (fond pracovní doby, který bude zbývat k odpracování bude o to nižší). Ovšem nebudete .... více

 • Pružná pracovní doba a pracovní cesta
 • Dobrý den, pružná pracovní doba se na pracovní cestě neuplatní (viz § 85, odst. 5 Zákoníku práce). Zaměstnavatel je povinen na den, kdy Vás čeká pracovní cesta, předem písemně (pevně) rozvrhnout směnu (viz § 85, odst. 6 Zákoníku práce). Zpr .... více

 • Neustálé změny ve směnnosti během dovolených - je zaměstnavatel v právu?
 • Dobrý den, nevím, co znamená "neustále měnit směny". Ale ať už máte pracovní dobu rovnoměrně rozvrženou (např. ranní - odpolední - noční od pondělí do pátku) nebo pracujete nerovnoměrně (R - O - N od pondělí do soboty či do neděle), pak zam .... více

 • Náhradní volno při úbytku práce
 • Dobrý den, ne, zaměstnavatel nemá právo Vám nařídit tzv. náhradní volno. To lze jedině dohodnout. Nemá-li pro Vás zaměstnavatel dostatek práce, pak se jedná o překážku na jeho straně (zřejmě o tzv. částečnou nezaměstnanost - viz § 209 Zákon .... více

 • Může zaměstnavatel nařídit práci v sobotu samoživitelce s malými dětmi?
 • Dobrý den, pokud zaměstnavatel nejprve vypracoval plán pracovní doby např. od pondělí do pátku, pak se sobota a neděle stanou dny Vašeho pracovního klidu (dny nepřetržitého odpočinku v rámci týdne). V takovém případě by mohl na sobotu naříd .... více

 • nárok na dovolenou a státní svátek
 • Dobrý den, Váš zaměstnavatel dogmaticky vykládá text zákona, podle kterého náleží dovolené za celé měsíce (a svátky zákon neřeší). Aby Vám mohl poskytnout dovolenou za celý měsíc květen, bylo by nutné buďto z potvrzení o zaměstnání (tzv. zá .... více

 • Zákaz přijíždění dříve do práce
 • Dobrý den, zaměstnavatel může zaměstnancům zakázat vstup do areálu před počátkem pracovní doby např. kvůli bezpečnosti. Např. aby neodpovídal za úraz, který se Vám stane už na pracovišti ještě před začátkem výkou práce nebo abyste mu naopak .... více

 • Maximální doba strávená na pracovišti
 • Dobrý den, plánovaná směna zaměstnance smí činit až 12 hod. (viz § 83 Zákoníku práce) a odpočinek mezi 2 směnami má u zletilého zaměstnance činit min. 11 hod. Zákon ale připouští řadu výjimek, kdy může dojít ke zkrácení odpočinku mezi směn .... více

 • Nařízení pouze nočních směn a péče o dítě
 • Dobrý den, zákon Vám nezaručuje ochranu před výpovědí, ale ukládá zaměstnavateli povinnost, aby když jej z důvodu péče o dítě do 15ti let věku požádáte o kratší nebo vhodnou úpravu pracovní doby (v tomto případě o práci nadále bez nočních s .... více

 • Povinné volno, když nedorazí materiál a nadělávání volna
 • Dobrý den, uvedený postup je v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. prostoj, kdy Vám náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80% průměrného výdělku. A tato doba se započte do pracovní doby, jako překážka = žádná pracovní doba Vám nechybí (viz § .... více

 • Může zaměstnavatel nařídit přesčas ještě v ten samý den, v průběhu práce?
 • Dobrý den, práce přesčas vzniká často neplánovaně. Je proto možné, že Vám ji zaměstnavatel nařídí v průběhu směny. Smí Vám ale nařídit max. 8 hodin týdně a v součtu max. 150 hod. ročně (na ostatní práci přesčas je nutno se domluvit). Při na .... více

 • Neproplácení přestávek v nepřetržitém provozu
 • Dobrý den, během směn, kdy nejste vystřídáni a nemůžete opustit pracoviště, máte nárok na zaplacení celé pracovní doby, tzn. přestávka se odečítat nemá. Doporučuji Vám vést si přehled směn, kdy k vystřídání nedošlo a důvod. Následně se obra .... více

 • Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci
 • Dobrý den, pokud jste v loňském roce zameškal pouze dobu od 20/12 do 31/12, pak se Vám nárok na dovolenou nesmí krátit. Je sice pravda, že se dovolená krátí povinně pro omluvené překážky v práci, které dosáhnou 100 a více směn (viz § 223, o .... více

 • Určení začátku pracovní doby ze dne na den
 • Dobrý den, pokud jste se se zaměstnavatelem nedohodli na kratší době seznámení s rozvrhem (ať už v pracovní smlouvě nebo ústně), pak Vám zaměstnavatel musí písemně sdělovat rozvrh pracovní doby 2 týdny předem (viz § 84 Zákoníku práce). .... více

 • Přestávky a přesčasy pro částečně invalidního důchodce
 • Dobrý den, přestávku je zaměstnavatel povinen poskytnout nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce a přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Ve Vašem případě trvá směna pouze 4,5 hod., takže zaměstnavatel není povinen přestávku poskytn .... více

 • Nedostatek práce a nařízení dovolené
 • Dobrý den, hromadné čerpání dovolené je možné jen z provozních důvodů. Ale nedostatek práce je také provozní důvod. Hromadné čerpání však smí činit max. 2 týdny (viz § 220 Zákoníku práce). Jestli pro Vás zaměstnavatel i nadále nebude mít pr .... více

 • Zrušení směny v nepřetržitém provozu z důvodu svátku
 • Dobrý den, pokud směna odpadla z důvodu svátku, náleží Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (viz § 115, odst. 3 Zákoníku práce). Otázkou také je, zda navzdory tomu, že máte plán směn půl roku dopředu, nevyužívá zaměstnavatel lhůtu ze .... více

 • Nárok na dovolenou za prosinec a za další rok
 • Dobrý den, dovolená se počítá v každém kalendářním roce zvlášť. Jestliže jste v prosinci 2013 odpracoval 21 směn, máte nárok na 1/12 dovolené z roku 2013. Budete-li pracovat v roce 2014 od 1.1. do 30.11., splníte nárok na 11/12 dovolené za .... více

 • Zkrácení pracovního úvazku na dobu určitou z důvodu péče o dítě
 • Dobrý den, zaměstnavatel je povinen Vám vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody, v rozsahu o jaký požádáte. (viz § 241, odst. 2 Zákoníku práce) .... více

 • Nařízení práce ve svátek při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
 • Dobrý den, zaměstnavatel má právo nařídit práci ve svátek v nepřetržitém provozu, při střežení objektů a v případech, které jsou vymezeny v § 91, odst. 3 Zákoníku práce. Zde jsou vyjmenovány naléhavé opravné práce, nakládka/vykládka, invent .... více

 • Nejasná pracovní doba, pravidelné přesčasy, nařizované pohotovosti
 • Dobrý den, zaměstnavatel je povinen informaci o mzdě, pracovní době, dovolené apod. sdělit zaměstnanci písemně do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru (viz § 37, odst. 1 Zákoníku práce). Dále je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozv .... více

 • Nárok na dovolenou - výpočet
 • Výpočet nároku na dovolenou za odpracované měsíce nebo necelou část roku se řídí počtem odpracovaných měsíců zaměstnancem. Jde poměrnou část mezi odpracovanými měsíci a celkovým počtem dvanácti měsíců v roce. Za každý měsíc náleží zaměstnan .... více

 • Nucené volno - dovolená nebo překážka v práci?
 • Dobrý den, zaměstnavatel má dovolenou nařizovat 2 týdny předem a to písemně (viz § 217, odst. 1, věta čtvrtá Zákoníku práce). Protože dovolená nebyla písemně určena s předstihem, jedná se ve Vašem případě o překážku v práci na straně zaměst .... více

 • Vraceni penez za vycerpanou dovolenou
 • Dobrý den, ano, zaměstnavatel Vám smí ze mzdy srazit částku za dovolenou, na niž jste zratil právo, a to v souladu s § 147, odst. 1, písm. e) Zákoníku práce. Píšete však, že s Vámi zaměstnavatel chce skončit pracovní poměr dohodou. Dohoda v .... více

 • Práce přesčas konaná ve svátek v r 2013
 • Dobrý den, za práci přesčas ze zákona náleží zaměstnanci dosažená mzda či plat plus příplatek ve výši 25% průměrného výdělku (resp. 50% průměrného výdělku, pokud se jedná o práci zaměstnance odměňovaného platem, která byla vykonána ve dny p .... více

 • Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci
 • Dobrý den, náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti se u zaměstnavatelů, kde není uzavřena kolektivní smlouva řeší vnitřním předpisem, tj. jednostranným písemným pokynem zaměstnavatele, který nevyžaduje souhlas zaměstnanců (viz § 209, odst .... více

 • Prostoje z důvodu nedostatku práce
 • Dobrý den, nemá-li zaměstnavatel pro zaměstnance práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele buďto dle § 208 Zákoníku práce (s náhradou mzdy ve výši 100% průměrného výdělku) nebo po dohodě s odbory či po vydání vnitřního pře .... více

 • Musí zaměstnanec podepsat evidenci pracovní doby?
 • Dobrý den, evidenci pracovní doby zaměstnanec nemusí podepsat. Ale na jeho žádost je mu zaměstnavatel povinen umožnit do evidence nahlédnout a činit mu z ní na vlastní náklad kopie (viz § 96, odst. 2 Zákoníku práce). .... více

 • Nepřetržitý provoz a nařízené směny navíc
 • Dobrý den, zaměstnavatel Vám smí nařídit práci přesčas maximálně 8 hodin v jednotlivých týdnech a do souhrnného počtu 150 hodin za rok. Požaduje-li po Vás více hodin týdně než 8, pak se je možné na výkonu práce jedině dohodnout, ale nikoliv .... více

 • Neproplácení dovolené při dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli
 • Dobrý den, postup bohužel je správný, protože i během dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli vyplácí mzdu a její náhrady zaměstnancům původní zaměstnavatel. (viz § 43a, odst. 5 Zákoníku práce) .... více

 • Počet hodin možných přesčasů ročně
 • Dobrý den, je to správně, protože zaměstnavatel Vám smí nařídit 150 hod. ročně, ale po dohodě (a tu jste právě podepsal) je možné konat práci až do rozsahu průměrně 8 hodin týdně. Když 8 hodin týdně vynásobíte týdny v roce (52), dostanete p .... více

 • Dovolená při úvazku 6 dní v týdnu
 • Dobrý den, zákoník práce hovoří o dovolené v týdnech. Máte tedy nárok také na 5 týdnů jako ostatní kolegové. A protože náhrada mzdy za dovolenou náleží za tu pracovní dobu, která odpadla, pak ve Vašem případě za týden dovolené odpadne 6 pra .... více

 • Nástup na dovolenou po rodičovské dovolené u učitelky o školních prázdninách
 • Dobrý den, dovolenou nařizuje zaměstnavatel. Jestli se tedy poměrně logicky dohodnete, že budete mít jako ostatní učitelé dovolenou o školních prázdninách, je to možné. Zákoník práce totiž umožňuje zaměstnavateli určit zaměstnanci čerpání d .... více

 • Svatba v Řecku a náhrada volna
 • Dobrý den, ano, máte nárok na volno stejně jako kdybyste se vdávala v ČR. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., příloha č. 1, bod 5 nerozlišuje, kde se svatba koná. .... více

 • Náhradní volno při pružné pracovní době
 • Dobrý den, ze zákona (§ 114, odst. 1 Zákoníku práce) NÁLEŽÍ za práci přesčas dosažená mzda + PŘÍPLATEK ve výši nejméně 25% průměrného výdělku. NÁHRADNÍ VOLNO se poskytuje po DOHODĚ zaměstnance a zaměstnavatele. Jestliže se tedy zaměstnavate .... více

 • Neumožnění odpracování počtu hodin dle smlouvy a krácení mzdy
 • Dobrý den, od novely Zákoníku práce se v § 34b výslovně říká, že zaměstnanci musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (s výjimkou konta pracovní doby). Není proto Vaší chybou, že Vám zaměstnavatel přiděluje méně .... více

 • Krácení dovolené a svátky
 • Protože se svátek počítá za odpracovaný den pro nárok na dovolenou, počítá se také jako neodpracovaný den pro krácení dovolené. .... více

 • Náhradní volno a pracovní pohotovost
 • V době náhradního volna nemůžete držet pohotovost, protože v této době vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jistě chápete, že kdybyste místo průměrného výdělku za náhradní volno, dostal pouze odměnu za pracovní pohotovost ve .... více

 • Rozvržení pracovní doby - promenlivá pracovní činnost
 • Jednak je důležité říci, že pokud jste se zaměstnavatelem výslovně nedohodli na tom, že vám bude sdělovat rozvrh práce pouze necelý den předem, pak zaměstnavatel porušuje zákon. Podle § 84 zákoníku práce je totiž povinen sdělit vám rozvrh p .... více

 • Pracovní doba ve dvousměnném provozu
 • Pokud pracujete sice na 2 směny, ale 7 dní v týdnu, pak se nejedná o 2-směnný režim, ale o nepřetržitý a váš úvazek musí činit max. 37,5 hodin týdně. .... více

 • Náhradní volno nebo dovolená za práci ve svátek
 • Zaměstnavatel vám nesmí na den svátku, na který na vás připadla směna, dát dovolenou (viz § 219, odst. 2 zákoníku práce). Zaměstnavatel tedy postupoval v rozporu se zákonem. Na druhou stranu to však také nejste vy, kdo rozhoduje o tom, zda .... více

 • Až 84 hodinová pracovní doba týdně
 • Zaměstnavatel vám musí poskytnout nepřetržitý odpočinek v rámci týdne alespoň 35 hodin každý týden nebo 24 hodin jeden týden a 70 hodin v týdnu následujícím (viz § 92 zákoníku práce). Legálně po vás tedy může žádat práci maximálně 6 dní v t .... více

 • Napracování - čerpání náhradního volna
 • Ano, zaměstnavatel může po dohodě poskytnout zaměstnanci náhradní volno i dopředu s tím, že zaměstnanec hodiny napracuje až následně v dohodnutém období. .... více

 • Práce nad rámec pracovní smlouvy
 • 1) Zaměstnavatel nesmí už při plánování rozvrhu práce počítat s prací přesčas. Práce přesčas je něco mimořádného, a proto v běžném plánu (rozvhu) práce nemá co dělat. Váš zaměstnavatel tedy nesmí dopředu naplánovat směny vždy po 12ti hodiná .... více

 • Konto pracovní doby versus pracovní smlouva
 • To, že zaměstnavatel zavede konto pracovní doby, neznamená, že nebudete mít i nadále týdenní úvazek 37,5 hodin týdně. Pouze se tento úvazek bude zjišťovat v průměru za období, na které bude konto pracovní doby rozvrženo. Odpracuje-li v kont .... více

 • Změna pracovní doby a koníčky zaměstnance
 • Je mi líto, ale zaměstnavatel není povinen přihlížet při stanovování pracovní doby k vaším volnočasovým aktivitám, i když se jedná o tak bohulibou činnost, jako je péče o děti a mládež. Jediné v čem je povinen vám vyhovět je péče o vlastní .... více

 • Nerovnoměrně rozložená pracovní doba a dvousměnný provoz
 • Zaměstnanec, který nepracuje ve směnách, ale nastupuje výkon práce někdy dopoledne, někdy odpoledne, ale nestřídá práci jiné směny, může mít týdenní úvazek 40 hodin. .... více

 • Pohotovost během dovolené
 • Každý zaměstnanec, nejen důchodce, pokud mu zaměstnavatel nenařídil vyčerpání celé dovolené v jednom kalendářním roce, může si ji převést nejvýše do roku příštího (ve vašem případě se automaticky převádí dovolená z roku 2010 do roku 2014). .... více

 • Kolik dní dovolené může nařídit zaměstnavatel
 • Zaměstnavatel podle § 217, odst. 1 zákoníku práce nařizuje k vyčerpání veškerou výměru dovolené, a to nejméně 14 dnů předem. To že by si část dovolené určovali podle zákona zaměstnanci sami je častý omyl, i když to tak v praxi částečně vypa .... více

 • Nařízená 12 hodinová pracovní doba (práce přesčas)
 • Jedná-li se o práci přesčas, pak zákoník práce neukládá žádnou lhůtu, jak dlouho dopředu vám má být oznámena. Zaměstnavatel vám však nesmí nařídit výkon práce přesčas více než 8 hodin v jednotlivých týdnech (viz § 93, odst. 2 zákoníku práce .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde