Mzda, plat, důchody

Pracovní právo: Mzdy, platy, důchod • Započtení pohledávky oproti mzdě
 • Dobrý den, započtení pohledávky oproti právu na mzdu-plat či odměnu z dohody pracovní právo zakazuje (viz § 144a, odst. 2 - 4 Zákoníku práce). .... více

 • Může mi zaměstnavatel vzít celé prémie za minulý měsíc, když nechci prodloužit pracovní smlouvu
 • Dobrý den, je pravděpodobné, že Váš zaměstnavatel obchází smysl zákona a porušuje zákon. Abych na to však mohla odpověďět na 100%, musela bych vidět, jak má zaměstnavatel prémii definovanou. Pokud ji definuje tak, že vyhodnotí práci a kázeň .... více

 • Co je splatnost mzdy
 • Dobrý den, to, co máte napsáno (zřejmě ve smlouvě, vnitřním předpisu, pracovním řádu nebo kolektivní smlouvě) bude výplatní termín, nikoliv splatnost mzdy. Mzda je splatná v souladu s § 141, odst. 1 Zákoníku práce nejpozději poslední den da .... více

 • Pracovní smlouva a DPČ u jednoho zamestnavatele a sleva na poplatníka
 • Dobrý den, protože máte oba příjmy u téhož zaměstnavatele, pro účely daně se sečtou a pak se odečte sleva. Kdybyste však měl příjmy u různých zaměstnavatelů, pak byste mohl slevu uplatnit pouze u jednoho z nich. Dovolte, ale abych poznam .... více

 • Placeni pohotovosti při zaučení kolegů
 • Dobrý den, když zaučujete kolegy a jedete jako spolujezdec, nejedná se o pohotovost, jak píšete, ale o výkon práce a za ten Vám náleží mzda. Pohotovost by byla doba, kdy byste byl na jiném dohodnutém místě než na pracovišti připraven k výko .... více

 • Osobní ohodnocení v rozpětí od nuly výše
 • Dobrý den, na osobní ohodnocení nevzniká právní nárok. Teoreticky tedy je možné, aby zaměstnvatel stanovil mzdovým výměrem nebo sjednal ve smlouvě, osobní ohodnocení v rozpětí od 0 po xxxx Kč a přiděloval je po zhodnocení pracovních výsledk .... více

 • Co je součástí zaručené mzdy?
 • Dobrý den, příplatky za práci se k zaručené mzdě přičítají. .... více

 • Home Office a práce ve svátek
 • Dobrý den, postup zaměstnavatele je zcela v souladu s § 317, písm. c) Zákoníku práce. Podle něj zaměstnanci, který plní úkoly odjinud, než z pracovišť zaměstnavatele, NENÁLEŽÍ náhrady za svátek a přesčasy, ani náhradní volno za ně. .... více

 • Nevyplacení mzdy při manku a ukončení pracovního poměru
 • Dobrý den, nenapsal jste, kolik jte v daném měsíci vydělal. I když máte manko, zaměstnavatel musí uzavřít (nebo možná už uzavřel) dohodu o srážce ze mzdy. Na základě dohody o srážce se ale smí od 01/2014 srazit maximálně polovina toho, co j .... více

 • Dodatek o snížené mzdě doručený v době pracovní neschopnosti
 • Dobrý den, zaměstnavatel určuje zaměstnanci mzdu jednostranně mzdovým výměrem nejpozději před začátkem výkonu práce. Postup zaměstnavatele rozhodně zavání nerovným zacházením. Přesto však nelze paušálně tvrdit, že by mzdový výměr nebyl plat .... více

 • Mám nárok na náhradu za práci navíc za dlouhodobě nemocnou kolegyni?
 • Dobrý den, zákon neobsahuje příplatek ke mzdě za zastupování. Hovoří však o spravedlivé odměně za práci (viz § 1a, odst. 1, písm. c) Zákoníku práce) a o tom, že mzda musí zohledňovat náročnost, namáhavost, odpovědnost a kvalifikaci práce. ( .... více

 • Výše náhrady mzdy při překážce v práci a nepřidělování práce během výpovědní doby
 • Dobrý den, postup zaměstnavatele je v souladu s § 208 Zákoníku práce. Nárok máte na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Ten se vypočítává z výdělků za předchozí uzavřené čtvrtletí (viz § 354, odst. 1 - 2 Zákoníku práce). .... více

 • Je možné krátit dovolenou, kterou mi zaměstnavatel nařídil čerpat?
 • Dobrý den, zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci dovolenou, na niž ještě nevzniklo právo, jestliže lze předpokládat, že následně podmínku splní (viz § 217, odst. 2 Zákoníku práce) Zaměstnavatel má dále právo i bez souhlasu zaměstnanci p .... více

 • Je povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci příplatky za směnný provoz?
 • Dobrý den, příplatky za odpolední směnu nebo za směnný režim obecně zákoník práce nezná. Ze zákona se platí příplatky za noční směny a sobotní a nedělní směny (oboje ve výši 10% průměrného výdělku, přičemž od 01/2012 je možné se zaměstnanci .... více

 • Překážka v práci ze strany zaměstnavatele OSVČ z důvodu nemoci zaměstnavatele
 • Dobrý den, bylo by celkem logické, aby Vám zaměstnavatel 14 dnů předem v souladu s § 217, odst. 1 Zákoníku práce nařídil čerpání dovolené. Jinak (pokud se nedohodnete na výkonu jiné práce) budete mít překážku v práci na straně zaměstnavatel .... více

 • Náhrada mzdového výměru vnitřním předpisem a přihlédnutí k práci přesčas
 • Dobrý den, to, co provedl Váš zaměstnavatel je neplatné. Přihlédnout ke mzdě vč. přesčasů je totiž možné jedině u sjednané mzdy (tzn. na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem). Vnitřním předpisem se mzda stanovuje a mzdovým vý .... více

 • Minimální mzda invalidního důchodce
 • Dobrý den, v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v § 4 je stanoveno, že minimální mzda mladistvých, čerstvých absolventů a invalidních důchodců může být nižší než 8000 Kč. V případě invalidního důchodu 3.stupně může činit jen 50% uvedené částky .... více

 • Placení svátků
 • Každý zaměstnanec, který pracuje v sobotu, neděli nebo v noci, má nárok na odpovídající příplatek. Ohledně práce ve svátek hovoří zákon tak, že vám náleží dosažená mzda a náhradní volno. Ale místo náhradního volna lze domluvit příplatek ve .... více

 • Nevyplacená mzda - dluh na nájmu a splátkách
 • Dluží-li vám zamětnavatel mzdu nebo její část více jak 15 dní po řádném výplatním termínu, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56, odst. 1., písm. b) zákoníku práce a vznikne vám nárok na odstupné ve výši 3-násobku průměrného výdělk .... více

 • Nedoplacení mzdy a stravenek po ukončení pracovního poměru dohodou
 • Pokud vám zaměstnavatel i po ukončení pracovního poměru dluží mzdu nebo její část, event. další nároky (stravenky), můžete svůj nárok uplatnit jedině u soudu. .... více

 • Nepravidelná práce v noci
 • Příplatek za práci v noci podle § 116 zákoníku práce náleží kterémukoliv zaměstnanci, který odpracuje libovolnou část pracovní doby v době mezi 22 hod. - 6 hod. To, že nejste zaměstnanec pravidelně pracující v noci (ten, kdo pravidelně odpr .... více

 • Náhrada mzdy při přerušení výroby na 4 dny
 • Předpokládejme, že zaměstnavatel jak píšete "zavře na 4 dny podnik" např. mezi vánočními svátky a zahájí provoz až po novém roce. Zaměstnancům, kteří mají nárok na dovolenou, nařídí čerpání dovolené (musí je však nařídit alespoň 14 dní před .... více

 • Příplatek za práci ve výškách
 • Práce, které se posuzují jako zdravotně ztížené a za ně pak náleží příplatek, stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v § 6. Ovšem práce ve výškách není zákonem stanovená jako zdraví ztížené prostředí. Pokud tedy nemáte příplatek za práci .... více

 • Příplatek za noční, sobotní a nedělní směny
 • Na příplatky máte rozhodně nárok. Příplatky by sice mohly být už ve mzdě zahrnuty měsíčním paušálem, ale to by jednak muselo být patrné z výplatní pásky a také by zaměstnavatel musel být schopen prokázat, jak k výpočtu paušálu došel. .... více

 • Finanční půjčka zaměstnavateli
 • Postup zaměstnavatel je pochopitelně protiprávní! V žádném případě nejste povinni přistoupit na uzavření životní pojistky namísto dlužných mezd. Navíc je to pro vás nevýhodné, protože výplata životních pojistek bývá podmíněna uplynutím doby .... více

 • Chřipkové prázdniny u zaměstnaců školy
 • Ano, pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům práci z jiných důvodů než je částečná nezaměstnanost, prostoj či živelné příčiny, jedná se o tzv. jinou překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a náhrada mz .... více

 • Doprava ze sídla firmy na místo určení výkonu práce.
 • Pokud vyrážíte na pracovní cestu ze sídla firmy v době, která už je vaší běžnou pracovní dobou (tedy v 7 hod. a dále), pak vám zaměstnavatel musí dobu strávenou uznat do pracovní doby jako překážku v práci na pracovní cestě (viz § 210 ZP). .... více

 • Rodičovská dovolená, přivýdělek a placení daní + pojištění
 • Pokud pobíráte rodičovský příspěvek a o dítě celodenně pečujete (nebo zajistíte péči jinou osobou), je za vás plátcem pojistného stát. Můžete si také libovolně přivydělat. Pokud vám onen začínající podnikatel nabízí práci na pracovní smlouv .... více

 • Odchod do starobního důchodu a dovolená
 • Z vašeho dotazu není zjevné, zda chcete ukončit pracovní poměr ke dni přiznání důchodu nebo pracovat dál. Pokud budete pracovat dál, nic se pro vás nemění, od letošního roku (roku 2010) už není třeba pracovním důchodcům ukončovat pracovní p .... více

 • Vrácení neoprávněně vyplácených odměn zaměstnavatelem
 • Vy jste pochopitelně žádnou chybu neudělala a zvláště, pokud byly odměny na výplatní pásce ukryty pod nicneříkající zkratkou. Na druhou stranu i přeplatek přijatý v dobré víře jste povinna vrátit, pokud se o něj zaměstnavatel přihlásí v dob .... více

 • Výplatní páska v otevřené obálce
 • Otázkou je, kdo má k vaší výplatní pásce přístup. Zákoník totiž vůbec nestanoví, že by výplatní páska musela být v obálce nebo jak má vypadat. Důležité je, že k vašim osobním údajům má mít přístup jenom ten, kdo je zpracovává (např. účetní, .... více

 • Mzda po návratu z rodičovské dovolené
 • Pokud po návratu z rodičovské dovolené přistoupíte na změnu druhu práce, musíte vzít na vědomí i to, že vám zaměstnavatel bude poskytovat jinou, v tomto případě nižší mzdu. Argumentovat tím, že kolegyně bere vyšší mzdu, je poměrně komplikov .... více

 • Dodatečná srážka ze mzdy bez mého souhlasu
 • Na váš dotaz nelze bez dalších podrobností jednoznačně odpovědět, proto obecně: Máte-li mzdu stanovenu (např. mzdovým výměrem, vnitřním předpisem apod.), zaměstnavatel může činit změny bez vašeho souhlasu a o změně vás informovat nejpozději .... více

 • Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
 • Zaměstnavatle má povinnost vám proplatit náhradu mzdy za čas strávený u lékaře pouze pokud vy prokážete, že ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. To je totiž základní podmínka, kterou si řada zaměstnanců vůbec neuvědomuje, totiž .... více

 • Proplacení státního svátku
 • Buďto je nepřesně formulovaný váš dotaz nebo stanovisko vašeho zaměstnavatele. Věc se má tak, že pokud vám odpadne práce z důvodu svátku, pak máte nárok buďto na náhradu mzdy (pracujete-li v hodinové mzdě) a pokud pracujete v měsíční mzdě, .... více

 • Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance
 • Je-li mzdový výměr nedílnou součástí (přílohou) pracovní smlouvy, pak zaměstnavatel k případným změnám mzdy potřebuje váš souhlas (viz § 40 Zákoníku práce). Pokud souhlas neudělíte a zaměstnavatel vám bude vyplácet nižší mzdu než bylo sjedn .... více

 • Pracovní úraz, náhrada mzdy podle nového zákona
 • Pokud se vašemu otci stal pracovní úraz, byl řádně sepsán záznam o pracovním úrazu a odevzdán zaměstnavateli, pak váš otec bude mít nárok (za předpokladu, že si úraz nezpůsobil vědomě nebo porušením pracovních povinností) nárok na náhradu z .... více

 • Výplata mzdy v době neplaceného volna
 • Pokud čerpáte neplacené volno a zaměstnavatel vám omylem dál posílá měsíční mzdu, nemůžete si peníze ponechat, protože jste si omylu vědom. Dokonce byste musel vracet i přeplatek přijatý v dobré víře, že vám patří, přičemž vy zjevně víte, ž .... více

 • Zaručená mzda a částečná nezaměstnanost
 • Začnu odzadu: Pokud u vašeho zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, pak případný propad náhrady mzdy na 60% při částečné nezaměstnanosti (dle § 209 Zákoníku práce) schvaluje místně příslušný Úřad práce. Ohledně vaší mzdy: Píšete, že m .... více

 • Proplacení vykonané práce - klient zaměstnavateli neplatí
 • Pochopitelně za odvedenou práci vám náleží mzda. To, že za tuto práci nebylo vašemu zaměstnavateli zaplaceno, není váš problém. V takovém případě se jedná o tzv. přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance (viz § 13, odst. 2, pí .... více

 • Odebrání prémií z důvodu nemoci
 • Pokud se prémie poskytují za dosažené výsledky práce, pak má poměrně logiku, že zaměstnancům, kteří delší dobu (např. vámi uvedené 3 měsíce) nepracovali a nepodíleli se na dosažených výsledcích, nebudou prémie přiznány. .... více

 • Ukončení pracovní smlouvy při odchodu do invalidního důchodu
 • Přiznání plného invalidního důvodu neznamená automatické ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám ale, protože nemůžete práci ze zdravotních důvodů práci konat, měl podat výpověď z pracovního poměru dle § 52, písm. e) zákoníku práce .... více

 • Rozdělení mzdy - platu na fixní složku a pohyblívou
 • Pro začátek je třeba si ujasnit jednu věc: jste odměňován mzdou nebo platem? V dotazu hovoříte současně o platovém výměru a následně o hrubé mzdě. Velmi zjednodušeně mzdou odměňuje podnikatelská sféra a platem stát a jeho příspěvkové organi .... více

 • Musí vedoucí znát výši mzdy podřízených?
 • Zákoník práce v § 302, písm. d) stanoví, že vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečovat odměňování zaměstnanců, takže je jasné, že pokud má vedoucí zaměstnanec zajistit řádnou výplatu mzdy, bude do podkladů vidět. Do čehož už by ale vidět .... více

 • Vyčerpaná dovolená označena za neomluvenou absenci
 • Jediná šance, jak ze zaměstnavatele dostat peníze je soud nebo kontrola z inspekce práce, ale je potřeba počítat s tím, že může falšovat podklady, ale je-li z vašich výplatních pásek patrné čerpání dovolené, pak může těžko tvrdit, že o dovo .... více

 • Mzda při uplatňování konta pracovní doby
 • Stálá mzda vyplácená při kontu pracovní doby činí NEJMÉNĚ 80% průměrného výdělku, může tedy být vyplácena i vyšší stálá mzda. Co je či není práce přesčas se u konta pracovní doby pozná až na konci vyrovnávacího období. Pokud tedy vaše spole .... více

 • Hlavní pracovní poměr, 4/5 úvazek - proplácení státního svátku
 • Vaše účetní postupovala správně. Pokud jste odměňována měsíční mzdou a byla jste doma o den déle než obvykle a mzda se vám nekrátila, tak jste svátek v podstatě dostala zaplacený (protože se nekrátila mzda za vaši nepřítomnost) a to je sprá .... více

 • Přechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)
 • Pokud Váš nárok na důchod nevyplývá z nemoci z povolání nebo jako následek pracovního úrazu, pak nemáte nárok na odstupné. Pokud by se jednalo o pracovní úraz či nemoc z povolání, pak můžete získat odstupné až ve výši ročního průměrného výd .... více

 • Odebrání příplatku za práci
 • Pokud máte mzdu sjednánu v dohodě o smluvní mzdě, pak ji zaměstnavatel nemůže měnit bez vašeho souhlasu. Nemůže vám tedy snížit ani základní část mzdy, ani odebrat či snížit jazykový příplatek (ačkoliv se jedná o příplatek nad rámec zákona) .... více

 • Opožděná výplata mzdy
 • Pokud je zaměstnavatel v prodlení s výplatou mzdy (nebo jakékoliv její části, cestovních náhrad, odměny z dohod apod.) více jak 15 dnů, pak máte možnost okamžitě ukončit pracovní poměr s nárokem na 3-měsíční odstupné (viz § 56, odst. 1), pí .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde