Metody výběru pracovníků

Základní model výběru vhodných kandidátů je realizován ve třech částech.

V první části jsou zpracovány záznamy všech uchazečů, které má firma k dispozici (firemní databáze, inzertní kampaň). Z tohoto souboru všech uchazečů je vybráno 12-15 vhodných kandidátů.

V druhé části absolvují uchazeči testy a strukturovaný pohovor s pracovníkem firmy Aditus.

Do třetí části výběrového řízení postoupí 3 až 5 nejvhodnějších kandidátů, ze kterých je vybrán nejvhodnější uchazeč.

První dvě části provádí naše personální agentura samostatně, závěrečná - třetí část již probíhá za účasti odpovědného pracovníka (odpovědných pracovníků) budoucího zaměstnavatele.

V případě Vašeho zájmu, použijeme i další metody výběru, například:

ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
management, obchod, marketing a informační technologie
© všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                   Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy